Loading...
लेखा उ.से. / लेखा जम. क.

Physical तथा लिखित(written) तयारी कक्षाहरु गराउदै आइरहेको एकमात्र संस्था जहाँ तपाईंले सम्पूर्ण जानकारी सहितको बिशेष तयारी कक्षाहरु पाउनुहुन्छ।

???? #Offered_at_Courses :

???? Free books and study materials

???? Free special classes after course completion to generous students

???? Profession counseling and one to one career guidance

???? Special Guest lecture and motivation classes

???? विशेष सहुलियतको ब्यबस्था-

???? होस्टलको_ब्यवस्था_सहित

???? Online Class को व्यवस्था

"समयमै आफनो सिट सुरक्षित गर्नु होला"

नोट:-हरेक आईतबार र बुधबार नयाँ कक्षाहरु सन्चालन हुनेछ ॥

Join Class